13 Muz

13 sphere 2012 - Festiwal Sztuki Aktualnej
Szczecin/Stettin 16mm/ film + live music!
25
3/2012
17:13
Niezwykły film, realizowany technologią tradycyjnego zapisu obrazu na taśmie filmowej 16 mm. Obraz staje się pretekstem do refleksji nad zmianą roli twórcy - pracującego dotychczas na taśmie światłoczułej i operującego wyłącznie optycznymi urządzeniami mechanicznymi i chemią (kamera z napędem mechanicznym, ręczne wywołanie), dziś operującego niemal wyłącznie technologią cyfrową.
Obraz, inspirowany dawną techniką dokumentacji i inscenizacji, nawiązuje do klasyki światowej awangardy ("Berlin: Symfonia wielkiego miasta"). Ukazuje współczesny Szczecin przez pryzmat ludzi, miejsc i wydarzeń składających się na sztukę aktualną.

źródło: 13 sphere