Wtorek - --
Środa - --
Czwartek - --

Środy z historią Szczecina
Jest to cykl odczytów poświęconych różnorodnym zagadnieniom historii Szczecina. Celem cyklu jest ukazanie wieloaspektowego charakteru tego miasta oraz dostarczenie uczestnikom wiedzy na wybrane tematy, nie tylko z zakresu historii politycznej, lecz także z historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki. Przedmiotem odczytów są różnorodne zagadnienia historii miasta zarówno z okresu do, jak i od 1945 r. Szczegółowe informacje na temat cyklu.
Artykuły:
Pieniądz na Pomorzu Zachodnim. Rozmowa z Mieszkiem Pawłowskim
Herb Szczecina. Rozmowa z Jerzym Grzelakiem
Wizerunki książąt a pieniądz
O tym, co łączy współczesny Szczecin z muzyką XIX wieku - II część
O tym, co łączy współczesny Szczecin z muzyką XIX wieku - I część
O herbie miasta opowie Jerzy Grzelak
Pomniki niemieckiego Szczecina
Słowa do muzyki, muzyka do słów
Co ma Fryderyk do pomników Szczecina
Czy przy ulicy Tkackiej w Szczecinie mieszkali tkacze? Socjotopografia średniowiecznego Szczecina
Wielka nieobecna: twierdza Szczecin - rozmowa z arch. Izabelą Kozłowską
Kto i gdzie mieszkał w średniowiecznym Szczecinie?
Między Bramą Portową a Królewską... Wykład o twierdzy Szczecin
Rozmowa o mitach i stereotypach dotyczących grudnia '70
Środa pod znakiem historii Szczecina
Wydarzenia: