Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

EGOS
19-05-2011 13:27

Problem śmiecia nie kończy się w koszu, on się tam dopiero zaczyna!

Planeta EGOS to miejski projekt ekologiczny poświęcony prawidłowemu postępowaniu z odpadami.

Na naszym portalu znajdziesz użyteczne informacje z zakresu  selektywnej zbiórki surowców wtórnych, punktów przyjęcia odpadów niebezpiecznych i problemowych a także bieżące informacje o różnych inicjatywach związanych z gospodarka odpadami.

Wytwarzamy dużo odpadów i niewiele z nich podlega ponownemu wykorzystaniu.

Pamiętajmy, że problem śmiecia nie kończy się w koszu, ale on się tam dopiero zaczyna! 

Każdy z nas może przyczynić się do tego by nasze wspólne otoczenie było zdrowsze i bardziej przyjazne.

Chcemy zachęcić wszystkich Was do tego, byście z własnej inicjatywy podjęli wyzwanie codziennej walki o lepsze środowisko, poprzez odpowiedzialne postępowanie z odpadami.

Aby służyć Wam dobrą radą będziemy publikować na łamach magazynu Sic! przydatne informacje i wskazówki, które będą podpowiedzią jak prowadzić selekcję odpadów u źródła oraz jak postępować z innymi kategoriami odpadów.

Prowadzenie segregacji może być czyste i mało uciążliwie.

Pokażemy Wam jak stosując się do kilku podstawowych zasad znacząco ograniczyć objętość odpadów.

Dzięki temu oszczędzicie miejsce i swój czas poświęcony zbiórce selektywnej.