Piątek - --
Sobota - --
Niedziela - --

22-09-2011 16:36

Do 30 września w Książnicy pomorskiej można oglądać wystawę poświęconą Julianowi Ochorowiczowi - wybitnemu filozofowi, psychologowi i przyrodnikowi, prekursorowi radia i telewizji.

W 1872 r. ukończył wydział nauk przyrodniczych i matematyczno - fizycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Dwa lata później uzyskał stopień doktora filozofii na uniwersytecie w Lipsku, a w 1876 r. obronił habilitację na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Został jednym z pierwszych w Europie docentów psychologii empirycznej.

Przez wiele lat przyjaźnił się z Bolesławem Prusem i prawdopodobnie stał się prototypem postaci naukowca Juliana Ochockiego z "Lalki". Natomiast materiały dotyczące wiedzy w starożytnym Egipcie, które Ochorowicz zgromadził do odczytów i późniejszej publikacji "Wiedza tajemna w Egipcie", Prus wykorzystał w powieści "Faraon".

Największą jego pasją były badania z zakresu hipnotyzmu, telepatii, a także mediumizmu*.
Eksperymenty z hipnozą prowadził w klinice w Salpêtrière, gdzie w praktyce leczniczej wykorzystywał własną terapię magnetyczno-hipnotyczną. Zagadnienie hipnozy fascynowało go na tyle, że skonstruował specjalne urządzenie do badania wrażliwości na hipnozę - hipsoskop.

Mieszkając w Wiśle nie przerywał swojej pracy naukowej. W specjalnie wybudowanym laboratorium prowadził doświadczenia z dziedziny hipnozy i mediumizmu, co wzbudzało wiele kontrowersji wśród mieszkańców. Chociaż wiele wyrażonych przez niego poglądów, nie zostało systematycznie wyłożonych w formie dopracowanej teorii, jego dokonania pozwalają zaliczać Ochorowicza do prekursorów koncepcji nieświadomości wyprzedzających idee Freuda.

Badania zjawisk psychokinezy zainspirowały go do zgłębienia tajemnic elektryczności i elektromagnetyzmu oraz poznania sposobów przenoszenia obrazu na odległość. W 1877 opracował teoretyczne zagadnienie telewizji monochromatycznej (ekran zbudowany z żarówek, które wyświetlają obraz nadawany w obraz zamieniony na zbiór punktów).

Ponadto dokonał kilku wynalazków w dziedzinie telekomunikacji: opracował nowy typ mikrofonu węglowego, termomikrofonu, telefonu magnetycznego oraz dwumembranowej słuchawki "głośno mówiącej". Telefon magnetyczny i termomikrofon charakteryzowała lekkość i niewielkie rozmiary, a przede wszystkim bardzo dobra jakość i czystość przekazywanego dźwięku.

Za pomocą urządzenia Ochorowicza na Światowej Wystawie w Paryżu połączono budynek Ministerstwa Poczty i Telegrafów z gmachem Opery Paryskiej oddalonej o 4 km. Wynalazek umożliwił głośną transmisję koncertów z opery w zadowalającej jakości. Podobne eksperymenty udały sie na Wystawie Powszechnej w Antwerpii, gdzie połączono się z oddaloną o 45 km Brukselą, a w Petersburgu - z oddalonym o 320 km Bołgoje.

W drugiej połowie XIX w. i na początku XX stulecia Julian Ochorowicz był znaną postacią w polskich i francuskich kręgach naukowych. Dzisiaj o tym "człowieku renesansu w czasach pozytywizmu", mało kto pamięta.

* wywoływanie zjawisk paranormalnych za pośrednictwem mediów - osób podatnych na sugestię i hipnozę, zdolnych do odczuwania zjawisk telepatycznych.