Niedziela - --
Poniedziałek - --
Wtorek - --

17-05-2011 13:17

Początki szkolnictwa artystycznego w Szczecinie.

Kiedy w 1907 roku powstawała Deutscher Werkbund, twórcom przyświecała idea połączenia architektury i pozostałych sztuk użytkowych pod jednym mecenatem, utworzenia silnego i efektywnego lobby techniczno-artystycznego, dążącego do uproszczenia form i ułatwienia życia w dobie powszechnej industrializacji.

W Szczecinie pierwszym promotorem nowych idei w sztuce był pierwszy dyrektor Muzeum Miejskiego w Szczecinie, Walter Riezler, który został powołany na stanowisko w 1910 roku. W tym samym roku przy Szkole Rzemiosł w Szczecinie powstała klasa rzemiosła artystycznego, którą w 1923 roku, magistrat przekształcił w Kunstgewerbeschule - Szkołę Rzemiosł Artystycznych. Prowadzono tam zajęcia z rysunku, fotografii, malarstwa, rzeźby, ceramiki, ale także z grafiki użytkowej i reklamowej, meblarstwa, wystroju wnętrz, tkactwa i projektowania ubiorów. W szkole gościli między innymi Walter Gropius, Mies von der Rohe i Johannes Itten.

Jednym z najbardziej znanych twórców związanych ze szczecińską Szkołą Rzemiosł Artystycznych był Kurt Schwerdtfeger, który w latach 1925-1937 mieszkał i pracował w Szczecinie. W szkole prowadził klasę rzeźby. Sam natomiast kształcił się w weimarskim ośrodku Bauhausu, w tym u samego Wasylija Kandinsky'ego.
W Szczecinie po artyście pozostał między innymi Słoń stojący na szczecińskim Warszewie od 1934 roku, wyobrażenie Św. Jerzego zabijającego smoka nad wejściem do budynku Prokuratury Okręgowej oraz portal nad wejściem do budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ulicy Reymonta. Na Cmentarzu Centralnym zachował się także nagrobek jego projektu - płaskorzeźba Oracza na płycie nagrobnej rodziny Randolf.

Do klasy rzeźby prowadzonej przez Schwerdtfegera uczęszczał Bernhard Heiliger, artysta urodzony w Szczecinie w 1915 roku, którego rzeźby znajdują się obecnie na całym świecie - od Nowego Yorku po Tokio. Jego najsłynniejsze dzieło "Kosmos 70" zdobiło gmach berlińskiego Reichstagu, a na placu Reutera do tej pory stoi rzeźba zatytułowana "Płomień". W Szczecinie z kolei obecnie znajdziemy "Wielki łuk", który stoi na placu przy Starym Ratuszu, siedzibie Muzeum Historii Miasta.