Poniedziałek - --
Wtorek - --
Środa - --

Regulamin
Dziękujemy za odwiedzenie naszego portalu.
Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
Korzystając ze strony sic.szczecin.pl Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i wyraził zgodę na zasady i warunki korzystania zamieszczone poniżej.


REGULAMIN
[warunki użytkowania] • Wszystkie materiały zamieszczone na tej stronie (m. in. teksty, zdjęcia, grafiki, animacje, filmy, pliki dźwiękowe, aplikacje) jak i sam układ graficzny strony są chronione prawami autorskimi i regulacjami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej.
 • Żadna część serwisu nie może być wykorzystywana (m. in. poprzez jej kopiowanie, modyfikowanie, rozprowadzanie i publikowanie) w żadnej formie, zwłaszcza w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub komercyjną, bez uprzedniej zgody wydawcy magazynu SIC! oraz właścicieli praw autorskich, od których uzyskaliśmy licencję. Prośby o taką zgodę powinny być kierowane na adres mailowy redakcja@sic.szczecin.pl.
 • Użytkownik ma prawo na czasowe pobranie kopii materiałów zamieszczonych na portalu i zapisanie jej na komputerze jedynie dla prywatnego, niekomercyjnego użytku.
 • Pobieranie z niniejszej strony jakichkolwiek informacji, zawartości lub obrazów zgodnie z niniejszym regulaminem nie przenosi praw autorskich do tych informacji, zawartości lub obrazów, a ich wykorzystanie może być dokonane w zgodzie z niniejszym regulaminem.
 • Wszelkie prawa, które nie zostały udzielone wprost w niniejszym regulaminie, pozostają zastrzeżone.
 • Wydawca magazynu SIC! zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy:
  • niezgodnych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich albo wobec których istnieje uzasadniona obawa takiej niezgodności lub naruszenia;
  • stojących w sprzeczności z zasadami współżycia społecznego (dobrymi obyczajami), zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, uważane za niemoralne, dyskryminujące, uwłaczające lub będące w sprzeczności z netykietą;
  • niezgodnych z regulaminem;
  • mogących negatywnie wpłynąć na charakter, styl magazynu albo wizerunek lub renomę Wydawcy.
 • Zawarte w serwisie artykuły oraz opinie, wyrażone przez społeczność w komentarzach lub w inny sposób, nie zawsze są zgodne z opinią wydawcy magazynu SIC!.
 • Wydawca magazynu SIC! nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych.
 • Wydawca magazynu SIC! nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w prezentowanych na serwisie repertuarach i programach wydarzeń.
 • Wydawca magazynu SIC! nie zwraca materiałów niezleconych oraz zastrzega sobie prawo do opracowania redakcyjnego i skrótów tekstów przyjętych do zamieszczenia w serwisie.
 • Wydawca magazynu SIC! zastrzega prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie, a korzystanie ze strony po wprowadzeniu zmian oznacza akceptację nowej treści regulaminu.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/atektura/ftp/sic.szczecin.pl/site_body_stop.php on line 4