Niedziela - --
Poniedziałek - --
Wtorek - --

10-02-2012 13:20

Na to pytanie odpowie w najbliższą środę Małgorzata Mika, która poprowadzi wykład nt. socjotopografii średniowiecznego Szczecina i ujawni wyniki swej detektywistycznej pracy nad księgą miejską. Spotkanie w ramach cyklu "Środy z historią Szczecina" rozpocznie się o godz. 17.00 w Muzeum Historii Szczecina.

Tajemnice księgi miejskiej
Jest to jedno z nielicznych źródeł dających wgląd w różne aspekty życia szczecińskich mieszczan z okresu średniowiecza. Księga miejska pochodzi z I połowy XIV wieku. Można w niej odnaleźć zapisy nt. stosunków rodzinnych, praktyk religijnych, higieny i zdrowia ówczesnych szczecinian. Znajdują się tam także informacje na temat pozycji kobiety oraz zróżnicowania społecznego.

Jak wyglądał średniowieczny Szczecin
Na podstawie księgi miejskiej udało się odtworzyć socjotopografię miasta. Ukazuje ona lokalizację domostw przedstawicieli poszczególnych grup zawodowo-społecznych. Okazuje się, że podobnie jak w innych miastach nadbałtyckich, handel oraz znaczna część produkcji rzemieślniczej koncentrowały się w dzielnicach położonych wzdłuż nabrzeża portowego. Tam też znajdowały się najważniejsze budowle miejskie i domy najbogatszych mieszczan.