Środa - --
Czwartek - --
Piątek - --

02-11-2011 22:52

W dn. 18-21 października Szczecin po raz kolejny był gospodarzem międzynarodowej konferencji dot. termicznego przekształcania odpadów pn. "Od planów do realizacji. - Zakończyć przetargi i rozpocząć budowę".
Nasze miasto to jeden z liderów budowy instalacji, które potocznie nazywamy "spalarniami odpadów". W rzeczywistości jest to bardzo nowoczesna i ekologiczna elektrociepłownia, w której energia cieplna i elektryczna uzyskiwana jest przez kontrolowane spalanie odpadów pochodzących z gospodarstw domowych.


Gośćmi konferencji byli przedstawiciele polskich aglomeracji, specjaliści z Polski, a także zaproszeni goście z Niemiec, Szwecji oraz Belgii, czyli krajów, które w zakresie uzyskiwania energii z odpadów mają już wieloletnie doświadczenie.
Konferencję zakończył wyjazd studyjny do szwedzkiego Malmö, gdzie uczestnicy w ramach wymiany najlepszych praktyk pogłębili swoją wiedzę nt. funkcjonowania nowoczesnego zakładu termicznego dla odpadów komunalnych oraz odwiedzili jedno z Centrów Recyklingu.

Centra Recyklingu
W Szwecji znajduje się 5800 stacji recyklingu, gdzie Szwedzi oddają bezpłatnie opakowania i odpady ze szkła, plastiku, metalu i papieru oraz 650 rozbudowanych Centrów na odpady wielkogabarytowe.
Do Centrum Recyklingu można przywieźć m. in. odpady:
  • zielone z ogrodów (trawy, gałęzie, owoce) - wykorzystywane są do produkcji czystego kompostu,
  • wielkogabarytowe (sofy, krzesła itd.) - trafiają do zakładu termicznego,
  • metalowe odpady wielkogabarytowe (rowery, kosiarki itd.) - przekazywane są jako metal do odzysku,
  • szkło (szyby, lustra itd.) - trafiają do zakładów odzysku szkła,
  • duże opakowania papierowo-tekturowe mogą być skierowane do papierni lub do termicznej obróbki,
  • odpady niebezpieczne (elektroodpady, eternit, azbest, nawozy, świetlówki, farby itd.).
Czy wiesz, że w Szczecinie istnieją Centra Recyklingu pn. EKOPORTY?!
Lokalizację, godziny otwarcia i telefony do pracowników odnajdziesz na egos.pl
Artykuł z numeru: [#13] 11/2011
0
komentarze