Czwartek - --
Piątek - --
Sobota - --

25-05-2011 13:09

Codziennie wyrzucamy tony śmieci nie zawsze zwracając uwagę na to, co trafia do kosza. A w strumieniu odpadów komunalnych, które płyną z naszych gospodarstw domowych, znajdują się pewne rodzaje odpadów, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny oraz inne właściwości stwarzają bardzo poważne zagrożenie dla środowiska, a także dla nas samych. Są to tzw. odpady problemowe.

W Szczecinie istnieje 6  EKOPORTÓW zwanych inaczej Punktami Zbiórki Odpadów Problemowych, które są rozwiązaniem "toksycznej kwestii" . Mieszkańcy mogą tam całkowicie bezpłatnie oddać odpady problemowe i inne: elektrośmieci, baterie, akumulatory, świetlówki, przeterminowane lekarstwa, opony, przepracowane oleje, farby, chemikalia, makulaturę, tonery, nośniki danych, a także odpady drewniane, liście, trawę, meble nietapicerowane, nawet suchy chleb.

Choć odpady problemowe stanowią niewielki odsetek odpadów komunalnych, to jednak składowane razem stanowią prawdziwa bombę ekologiczną ! Odcieki niebezpiecznych substancji do gleby i do wód gruntowych mogą skazić środowisko na bardzo długi okres, co bezpośrednio zagraża naszemu zdrowiu.

Właściwe postępowanie z odpadami problemowymi jest bardzo kłopotliwe z racji ich rozproszenia, a także ze względu na szczególne wymagania co do ich unieszkodliwiania. W tym przypadku selektywna segregacja odpadów powinna stać się naszym obowiązkiem, gdyż odpady zgromadzone w EKOPORTACH poddawane są profesjonalnej utylizacji w specjalnie do tego przeznaczonych zakładach.

Składowanie i segregowanie nie zajmuje zbyt wiele czasu. Opady można wywozić we wskazane miejsca nawet raz na kilka tygodni. Dzięki korzystaniu z EKOPORTÓW nie tylko pozbywamy się kłopotliwych śmieci, ale przede wszystkim przyczyniamy się do poprawy jakości środowiska i dbamy o zdrowie własne i najbliższych.

EKOPORTY:
ul. Duńska 14
(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)
ul. Dworska (Plac Słowińców)
(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 7-15)
ul. Firlika 31
(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)
ul. Gdańska
(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)
ul. Helska, róg Goleniowskiej
(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 9-17)
ul. Kołbacka, róg Przyszłości
(Pon. 10-18, Wt. -Pt. 8-16)
Artykuł z numeru: [#8] 06/2011
0
komentarze