Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego

Środy z historią Szczecina - wykłady
21
9/2011
17:00
Trzecia edycja spotkań "Środy z historią Szczecina".

W ramach cyklu prezentowane są - zgodnie z najnowszymi trendami nauk historycznych - różnorodne zagadnienia z bogatej i ciekawej historii Szczecina.
Prelegenci w przystępny sposób prezentują wyniki swoich badań źródłowych dotyczących nie tylko historii politycznej, lecz także historii kultury, demografii historycznej, urbanistyki z okresu przed i po roku 1945.
W miarę możliwości prelekcjom towarzyszy prezentacja eksponatów zgromadzonych w zbiorach Muzeum Historii Szczecina, Oddziale Muzeum Narodowego w Szczecinie.
Uczestnicy spotkań mają także możliwość udziału w dyskusjach, jakie odbywają się po każdej prelekcji oraz poznania osób zajmujących się na co dzień badaniami naukowymi.
Cykl jest adresowany do szerokiego kręgu odbiorców, a zwłaszcza uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich zainteresowanych dziejami Szczecina, chcących pogłębić swoją wiedzę o przeszłości miasta.
Autorem i opiekunem merytorycznym spotkań, do którego można kierować wszelkie pytania i uwagi na temat cyklu jest mgr Jerzy Grzelak (Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie), tel. 91 43 15 257, email: j.grzelak@muzeum.szczecin.pl Osoby chcące otrzymywać zaproszenia na odczyty drogą elektroniczną proszone są o przesłanie wiadomości na podany wyżej adres e-mail.

źródło: Muzeum Narodowe w Szczecinie