Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego

Pomorze Zachodnie w historycznym zwierciadle - spotkanie
4
7/2012
17:00
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego i Muzeum Narodowe w Szczecinie zapraszają na promocję publikacji "Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku (tom I)" oraz spotkanie z autorami - dr. Dariuszem K. Chojeckim i prof. dr. hab. Edwardem Włodarczykiem, jak również z redaktorami kartograficznymi publikacji - Andrzejem Gizą i Pawłem Terefenką, które odbędą się 4 lipca 2012 roku w Muzeum Narodowym Historii Szczecina.

-Czterech szczecińskich naukowców doskonale wykorzystało współczesną technologię informatyczną, aby w najbardziej przyjazny sposób naukowcom i pasjonatom historii zilustrować wiedzę o społeczeństwie Pomorza Zachodniego w 1871 roku (w tym czasie przeprowadzono spis powszechny). Atlas będzie miał wartość także dla lokalnych samorządów, dostarczając im różnorodnej wiedzy na temat przestrzeni, w której żyją dziś jej mieszkańcy. Dla Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego było to jedno z największych wyzwań merytorycznych i technologicznych. Dołożyliśmy jednak starań, aby publikacja była czytelna, łatwa w użyciu oraz żeby umożliwiała korzystanie z map zarówno w sposób tradycyjny, jak i z komputera.To jedyna taka publikacja w Polsce - zapowiada Wydawca.

Pierwszy tom "Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego. Topodemograficzny atlas gmin i obszarów dworskich Pomorza Zachodniego w 1871 roku" ukazuje się nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Szczecińskiego. To kompleksowe źródło wiedzy o stanie gospodarczym, społecznym, demograficznym ziem Pomorza Zachodniego w 1871 roku. Publikacja składa się z 37 kolorowych arkuszy mapowych, obejmujących obszar prowincji pomorskiej w skali 1:500000 (format A1), książeczki zawierającej obszerny wstęp, który wprowadza czytelnika w świat opisywanej przestrzeni i czasu oraz wersji elektronicznej arkuszy mapowych na płycie CD. Kontynuacją "Atlasu historycznego Pomorza Zachodniego" będzie tom poświęcony firmom działającym na początku XX wieku oraz społeczeństwu i gospodarce Pomorza Zachodniego u progu wybuchu II wojny światowej, nad którym trwają już prace.

-Co może okazać się pomocne w poznaniu i zrozumieniu historii? W jaki sposób przekształcić można suche dane z nudnych tabelek? Co pozwoli zobaczyć nowe oblicze historii Pomorza, którego jesteśmy mieszkańcami? Takie pytania od dawna towarzyszyły naszej praktyce akademickiej. Odpowiedzią stał się pomysł na stworzenie pionierskiego wydawnictwa, pierwszego polskiego atlasu, który prezentuje różnego rodzaju charakterystyki ludnościowe w kontekście topograficznym. Przedstawia on, można by rzec, w fotograficznym ujęciu portret zbiorowy mieszkańców regionu, np. rozmieszczenie i liczebność katolików czy żydów, analfabetów, ludności rodzimej, osób upośledzonych umysłowo, nieobecnych podczas spisu, jednoosobowych gospodarstw domowych etc. Na tematycznych mapach widnieje blisko 4,7 tys. jednostek administracyjnych położonych na obszarze rozciągającym się od półwyspu Darß i Zingst po miasto Lębork. Szczegółowość prezentacji zagadnień przy celowej prostocie przekazu pozwala ujrzeć każdą miejscowość, nawet najmniejszą, w zwierciadle historycznych danych spisowych, dodajmy o wysokim stopniu dokładności - zachęcają do lektury Autorzy "Atlasu".

źródło: US