Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego

Środy z historią Szczecina
Herb miasta Szczecina - wykład
16
5/2012
17:00
Spotkanie cyklu "Środy z historią Szczecina". Najbliższy wykład "Herb miasta Szczecina" poprowadzi Jerzy Grzelak (inicjator i opiekun cyklu "Środy z historią Szczecina", Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego w Szczecinie), który w oparciu o najstarsze zabytki heraldyczne Szczecina przedstawi m.in. drogę jaką przebył znak miasta od chwili lokacji do dzisiaj oraz zabierze w wycieczkę po mieście w poszukiwaniu godła miasta w jego przestrzeni publicznej.

Herb miasta jest najczytelniejszym znakiem jego odrębności i tożsamości. Spotykamy go w miejskiej przestrzeni publicznej w wielu miejscach: na budynkach, na pojazdach komunikacji miejskiej, na oficjalnych dokumentach jego władz. W przypadku większości miast polskich kształt ich herbów jest efektem długotrwałych procesów, których początki sięgają do czasów ich lokacji, a więc okresu średniowiecza. Ich najstarsze formy utrwalone zostały na tłokach pieczętnych stosowanych w przeszłości w kancelariach miejskich lub na innych zabytkach, głównie architektonicznych i rzemiośle artystycznym. Tylko nieliczne miasta ze starszym rodowodem oprócz wymienionych źródeł wiedzy o ich herbach mogą wylegitymować się tzw. dokumentem herbowym, aktem prawnym, który herb wprowadzał lub sankcjonowały jego dotychczasową formę.

Źródło: Muzeum Narodowe