Muzeum Historii Szczecina, Oddział Muzeum Narodowego

Środy z historią Szczecina
Muzyka w XIX-wiecznym Szczecinie - wykład
18
4/2012
17:00
W wydanej w 1993 r. książce "Chronik der Stadt Stettin" w szkicu o życiu muzycznym Szczecina do 1945 r. Ilse Gudden-Lüddeke napisała m.in: "Szczecinianie byli nadzwyczajnymi miłośnikami muzyki, aktywnie ją uprawiali i uczestniczyli w jej słuchaniu. Szczecin rzadko kiedy cierpiał na brak dobrych, znanych daleko poza granicami Pomorza muzykami i kompozytorami. Dzięki działającemu tu przez ponad 40 lat Carlowi Loewe miasto zasłużyło w 1. połowie XIX w. na miano kolebki niemieckiej sztuki balladowej i kompozycji oratoryjnych".
Kwietniowe spotkanie cyklu "Środy z historią Szczecina" chce przypomnieć ten właśnie okres w dziejach kultury muzycznej Szczecina, który bez wątpienia był kolejnym okresem jej rozkwitu. W epokę Carla Loewego (1796-1869) wprowadzi oraz słowo na temat wykonywanych kompozycji wygłosi Małgorzata Mazikiewicz z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Pomorskiej. Część koncertową wypełnią kompozycje kompozytorów szczecińskich: Carla Loewego, Carla Adolfa Lorenza (1837-1923), następcy Loewego na stanowisku kantora i organisty kościoła św. Jakuba w Szczecinie, oraz Gustava Flügla (1812-1900). Program uzupełni z okazji przypadającej w tym roku 450 rocznicy urodzin utwór tworzącego w Szczecinie 200 lat wcześniej Philippa Dulichiusa (1562-1631). Utwory zaprezentuje zespół "Pomerania Ensemble" pod kierunkiem Anny Marii Kowalskiej.
Koncert dedykowany jest pamięci Mikołaja Szczęsnego (1945-2010), propagatora twórczości kompozytorów szczecińskich sprzed 1945 r. i niestrudzonego badacza kultury muzycznej miasta w tym okresie.


Źródło: Muzeum Narodowe