Sobota - --
Niedziela - --
Poniedziałek - --

poMorze Sztuki 2011
Pytania związane z pojęciem tożsamości stały się zagadnieniem twórczym i punktem wyjścia dla artystów zaangażowanych w tegoroczne poMorze Sztuki.
"tożSAMOŚĆ" jest próbą konfrontacji i integracji środowisk artystycznych dwóch miast - Szczecina i Gdańska w ramach jednej inicjatywy.